Statistika dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled a základní statistiku dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno.

Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou. Políčko v levém rohu malé tabulkou slouží pro výběr zobrazovaného období (den/sezóna), za které mají být data zobrazována a vpravo si lze zvolit příslušnou jednotku měření. Políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.

Verze skriptu: 2.0
Autor skriptu: David A. Jamieson (daj(at)findmyinbox.co.uk)

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.


Poslední aktualizace: 26.09.2023 4:45:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)