Statistika dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled a základní statistiku dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou. Políčko v levém rohu malé tabulkou slouží pro výběr zobrazovaného období (den/sezóna), za které mají být data zobrazována a vpravo si lze zvolit příslušnou jednotku měření. Políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.

Verze skriptu: 2.0
Autor skriptu: David A. Jamieson (daj(at)findmyinbox.co.uk)

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.


Poslední aktualizace: 19.10.2018 17:55:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)