Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1100821008089100
29196897189100
39210010050100100
498968569100100
59993987398100
69688100928297
710099779781100
8100100799610083
9100908595100100
109895100869599
119879956010092
129895987210095
13999771099100
149310093989780
1593100956610090
169310010080100
1789989676100
189697869394
1989988985100
2083969087100
2191969177100
22861009985100
23827310086100
2482869680100
2577858594100
26100868774100
27100969788100
281009610083100
2992100100100
3082100100100
3191100100


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 16.06.2019 15:05:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)